Online Marketing Strategie

Gevonden worden via Google

Wat is die stip op de horizon en hoe komen we daar? Dit zijn belangrijke vragen die uiteindelijk het gezicht van de online campagnevoering bepalen.

Ik wil wegblijven van het “mediakanaal-denken” en middelenvrij een strategie neerzetten.

Strategie is van cruciaal belang binnen online marketing. Wat willen we bereiken, hoe gaan we dit doen en wat hebben we daar voor nodig? Zodra dit in kaart gebracht is, kunnen we van start. Onderbouwd en doordacht marketen, zodat we zo efficiënt mogelijk de juiste doelgroep benaderen.

” Strategie is van cruciaal belang binnen online marketing. Wat willen we bereiken, hoe gaan we dit doen en wat hebben we daar voor nodig? Zodra dit in kaart gebracht is, kunnen we van start. Onderbouwd en doordacht marketen, zodat we zo efficiënt mogelijk de juiste doelgroep benaderen. “